• IP Italiana Petroli
  • СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ С МАРКАТА IP Italiana Petroli 

   Под търговската марка IP Italiana Petroli се произвеждат пълна гама смазочни продукти за леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобил и автобуси както и пълният асортимент смазочни продукти предназначени за употреба в селскостопанска, строителна (земекопна), минна и кариерна техника. IP Italiana Petroli разполага със смазочни продукти необходими за всички основни индустриални приложения.

   Всички продукти са разработени, за да гарантират високо качество и сигурност, в съответствие с инструкциите на доклада от Киото и със спецификациите ACEA Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) – Асоциация на европейските производители на автомобили), съгласно които, всеки смазочен продукт цели да намали до минимум вътрешното съпротивление при триене; да подобри мощността, както и да поддържа нисък разход на гориво.

    Продуктовата гама, предназначена за тежко натоварени дизелови двигатели е разработена, за да задоволи изискванията на най-големите европейски и американски производители на тежкотоварни камиони, автобуси, селскостопанска, строителна (земекопна), минна и кариерна техника. Производствената линия на индустриални смазочни продукти позволява постигане на отлични резултати при употреба във всички  видове индустриални съоръжения, техника и машини , като покрива напълно и превъзхожда стандартите определени от най-големите производители на индустриално оборудване.

   Смазочните продукти с марка IP са разработени на минерална или синтетична база с пакет присадки от последно поколение, които гарантират максимална защита срещу износване както в модерните дизелови и бензинови двигатели, така и в по-старите мотори, опериращи в най-тежките експлоатационни режими и климатични условия.

   Всички моторни масла са разработени, за да гарантират максимална ефективност на двигателя при всякакви експлоатационни условия, понижен разход на гориво и удължени междусменни интервали на масло, като по този начин се осигурява намаляване на текущите разходи за поддръжка. 

   Производството на масла с търговска марка IP Italiana Petroli е концентрирано основно в две рафинерии, собственост на групата  Eni  рафинерията в гр. Ливорно и рафинерията в гр. Венеция.